TAKENORI GOTO

Birthday
1983.6.27
Place of birth
TOKYO
Height
180feet

Feature Film

2020 Dir.Daihachi Yoshida 「Damashie no

 Kiba」

2020 Dir.Hiroshi Shoji 「Tatsumi
2019 Dir.Tomoyuki Kuramoto 「For him to  Live」
2019 Dir.Yuko Hakota Blue Hour
2019 Dir.Shinobu Yaguchi Dance with Me
2018 Dir.Kenji Yamauchi 「THE BASTARD AND THE BEAUTIFUL WORLD」
2018 Dir.Keisuke yoshida 「Kenen」
2017 Dir.Koki Yoshida 「Three Lights」
67th Berlin International Film Festival / Forum Section

Drama

2020 Paravi・TX 「Raisede ha Cantoshimasu」
2019 Netflix 「THE NAKED DIRECTOR」
2019 NTV 「Voice」episode3&4

Stage

2020 Hideto Iwai 「Ikinari Honyomi」
2020 Tomoyuki Kuramoto 「Bonsai」
2019 Tomoyuki Kuramoto 「some day」